Mevzuat

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınav Yönergesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi

Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge

Çift Anadal Programı Yönergesi

Devlet Konservatuvarı Lisans Özel Yetenek Sınav Yönergesi

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Engelli Bireylere Yönelik Ders ve Sınav Uygulamaları ile Özel Yetenek Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönerge

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

DEÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi

Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi

Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi

Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Özel Öğrenci Yönergesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönergesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları

Yandal Programı Yönergesi

Yatay Geçiş Yönergesi

Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

Yeni Birim, Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı, Program Açma, Öğretim Planı Oluşturma ve Eğitim Komisyonu Çalışma Yönergesi

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi