MİSYON:

Misyonumuz, öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte, çağdaş değerlerle yetiştirecek eğitim – öğretim sistemlerini oluşturmaktır.

 

VİZYON:

Vizyonumuz, eğitim ve öğretimin daha kaliteli hale gelmesi için araştıran, sorgulayan ve öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin yetişmesine zemin hazırlamaktır.