GÖREVLER:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

– Üniversitemiz bünyesinde yer alan 18 Fakülte, 10 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar ve 6 Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin özlük bilgileri, öğrenim ücretleri, burs işlemleri ve kimlik kartı işlemlerinin takibi, uygulamalı eğitim ve staj işlemlerinin yürütülmesi, diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesi,

– Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve kayıt işlemleri ile ilgili hazırlıkların yapılması,

– Akademik takvimin, program ve öğrenci bazlı istatistiki verilerin hazırlanması,

– Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin yönetmelik, yönerge ve uygulama esasları ile öğretim planlarının takibi ve güncellenmesine ilişkin çalışmaların yapılması,

– Fakülte/yüksekokul/bölüm/program/anabilim/anasanat dalı açılması – kapatılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

– Eğitim Komisyonunun koordinasyon ve raportörlük işlemleri ile Senato kararlarının ilgili makamlara/birimlere sunulması,

– Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) tarafından alınan kararların Üniversitemiz birimlerinde uygulanmasının sağlanması ve Bilgi Paketi içeriklerinin güncel tutulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.