İş Süreçleri

Akademik Takvim Oluşturma İş Süreci

Mevzuat Değişikliği İş Süreci

Mevzuat Hazırlama İş Süreci

Öğretim Planı Değişikliği İş Süreci

Yeni Birim Kurma İş Süreci

Yeni Bölüm Program Açma İş Süreci

İlk Defa Öğrenci Alımı İş Süreci

Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin İade İşlemleri İş Süreci

Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Oluşturulması İş Süreci

Ön Lisans ve Lisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları, Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takviminin Belirlenmesi İş Süreci

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Birimlerin Sınav Koşulları, Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takviminin Belirlenmesi İş Süreci

YKS Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile Öğrenci Kabul Eden Birimlerin Mevcut Programları için Kontenjanların Belirlenmesi İş Süreci

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanları Dahilinde Yerleşenlerin Kayıtlarının Yapılması İş Süreci

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Başvuru ve Sınav Takviminin Belirlenmesi İş Süreci

100/2000 YÖK Doktora Bursu İş Süreci

Bologna Eşgüdüm Komisyonu İş Süreci

Diploma Düzenlenmesi ve İkinci Nüsha Diploma Basım İşlemleri İş Süreci

Diploma Eki Hazırlama İş Süreci

Hizmet Damgalı Pasaport İş Süreci

Kişi, Kurum, Kuruluş, Vakıf ve Derneklerin Burs İş Süreci

Kurumsal Kimlik Kart İşlemleri İş Süreci

Mezun Öğrencilerin YÖKSİS Aktarımı İş Süreci

Staj İşlemleri İş Süreci

YÖK Destek Bursu İş Süreci