Dikey Geçiş

DİKEY GEÇİŞ

          İki yıllık Meslek Yüksekokulu programlarından mezun olan adayların dört yıllık lisans programlarına geçişi (dikey geçiş) ile ilgili işlemler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarına göre adayların tercihleri de dikkate alınarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Ön Lisans Diploması ya da yeni tarihli “Mezuniyet belgesi”

2- Onaylı Transkript

3- Ders içerikleri (Transkriptinde belirtilen derslerin içerikleri)

4- Yeni çekilmiş 4.5×6 cm. boyutunda 12 (on iki) adet fotoğraf.

5- Sağlık raporu alması gereken bölüm/programlar;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.’nu kazanan adaylar, 2013 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundaki koşulları sağlamak şartıyla tam teşekküllü resmi bir hastaneden veya Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alabileceklerdir.

b) Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerini kazanan adayların normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “GEMİADAMI SAĞLIK YOKLAMA BELGESİ” almış olmak. Adayın almış olduğu “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden eğitimi sınavından önce sınav komisyonuna ibraz etmesi gerekir.

6-Öğrenim ücretinin (İkinci Öğretim ve ve Uzaktan Öğretim Programlarına yerleşen adaylar) yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

7- DGS Sonuç Belgesi

Kayıt tarihleri ve gerekli görülen diğer hususlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacaktır.