Mevzuat

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi

Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

Devlet Konservatuvarı Lisans Özel Yetenek Sınav Yönergesi

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

DEÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi

Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi

Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi

Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Özel Öğrenci Yönergesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi

Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları

Yandal Programı Yönergesi

Yatay Geçiş Yönergesi

Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi