Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim

Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi

 Devlet Konservatuvarı

Lisans Devresi

Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1-Devlet Konservatuvarı Lisans Devresinin Sanat dallarına alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartları düzenler.
Öğrenci Kabul-Kayıt Şartları
Madde 2- Devlet Konservatuvarı Lisans Devresine alınacak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Konservatuvar Lise Devresi veya lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Lise ve dengi okul mezunları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (OSYS) Klavuzunda belirtilen YGS taban puanına veya daha yüksek bir puana sahip olmak(Devlet Konservatuvarları lise devresi mezunlarının, lisans devresine kabul sınavlarına girişlerinde; YGS’ye girme şartı aranmaz.),
ç) Herhangi bir resmi veya özel okuldan, disiplin suçu ile ilişiği kesilmemiş olmak,
d) İlgili Sanat Dalının gerektirdiği aşağıda belirtilen fiziksel özellikleri/özel şartları taşımak;
-Kompozisyon için 30, diğer tüm Sanat Dalları için en çok 25 yaşında olmak Devlet Konservatuvarları lise devresi mezunlarından öğrenime ara vermemiş olanlar için, yaş sınırı aranmaz),
-Opera Anasanat Dalı için eğitime uygun bir sese sahip olmak ve kulağı müziğe yatkın olmak, Piyano Onarımı-Yapımı Sanat Dalı için el becerisi, işe yatkınlık, kulağı müziğe yatkın olmak, Kompozisyon Sanat Dalı için, müzikal yeteneğe sahip olup besteciliğe yatkın olmak, Modern Dans Sanat Dalı için dansa yatkın fiziki yapı ve müzikal duyuşa sahip olmak,
e) Aday kaydını yaptırarak, gireceği kabul sınavlarını (lise ve dengi okul mezunu adaylarda Konservatuvar lise devresi mezunu düzeyinde bilgi ve beceri aranır) başarmış olmak
Kabul Sınavları
Madde 3- Devlet Konservatuvarı Lisans Devresinin Sanat dallarına alınacak öğrenciler, Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunca belirlenen Komisyonlar tarafından Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunca onaylanan sınav esas ve yöntemleri uyarınca belirlenir.
Madde 4-Asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara dair kesinleşmiş listeler Konservatuvar Müdürlüğü onayından sonra açıklanır.
Yürürlük
Madde 5- Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6-Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
Türkçe (TR)English (UK)