Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

       Üniversitemizin ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarında öğrenim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri, Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” sonucuna veya Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen diploma ve sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak kontenjan dahilinde yapılır.

       Diğer yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen “Yurtdışından/Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavı” sonuçları kabul edilmemektedir.  

       Sadece, “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi” nin 5 inci maddesinde belirtilen başvuru koşullarını sağlayan adaylar yurt dışından öğrenci kabulü için başvuruda bulunabilirler. Yurt dışından öğrenci kabulü başvuruları http://deyos.deu.edu.tr/ adresi üzerinden online yapılır. (Kayıt tarihlerinde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adayın kaydı yapılmaz.)

       DEYÖS sonucu sadece yapıldığı yıl için geçerlidir. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav/diploma geçerlilik süreleri http://deyos.deu.edu.tr/kabul-edilen-uluslararasi-sinavlar/ adresinde belirtilmiştir.

       DEYÖS kontenjanları belirlenirken “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına kontenjan ayrılmaz.       

       Adayların tercih yapabilmesi için, DEYÖS’te 100 üzerinden Tıp Programı için en az 85, Hukuk Programı için en az 80, Mimarlık Programı ve Mühendislik Programları için en az 75, Öğretmenlik Programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı da dahil) için en az 70 ve diğer programlar için ise en az 50 puan almaları veya bu puan muadili dönüştürülmüş sınav puanına sahip olmaları gerekmektedir.

       Yerleştirme puanlarının eşit olması halinde yaşı en küçük olana öncelik verilecektir.

       Boş kalan kontenjan için ilan yapılmayacaktır. Herhangi bir bölümdeki kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer bölüm kontenjanlarına aktarılmaz.

       Özel yetenek ile öğrenci alan programlar hariç diğer programlarda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı ve diğer hususlar ilanda belirtilir.

       “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” başvuru şartları, sınav içeriği, tercih işlemleri, kayıt açıklamaları vb. konular hakkında bilgi almak ve “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi” ne ulaşmak için tıklayınız…