Depremzede Öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade İşlemleri

Yayınlanma Tarihi: 06-03-2023

3 Mart 2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kapsamında,

 

 1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak;
  1. Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler,
  2. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler,
  3. Olağanüstü  hal  ilan  edilen  illerde  ikamet  eden  ve  bu  illerdeki  Devlet  yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulmuştur.
 2.  Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıtlı;
  1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören birinci öğretim öğrencileri ilgili programın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/ç maddesindeki süreler içerisinde katkı payı ödemediklerinden, programın süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı,
  2. Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezli/tezsiz) eğitim gören ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti,
  3. Olağanüstü hal bölgesinde ikamet eden ve bu bölgedeki Devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretini ödemeyecektir.
 3.  Tahsil edilmiş 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilecektir.

 

Bu itibarla, 1 inci maddenin (a) fıkrası kapsamına giren depremzede öğrencilerimize ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücreti iade edilecektir.

 

İade işlemlerinin yapılabilmesi için katkı payı/öğrenim ücreti iade formunun doldurulup imzalanarak pdf olarak taranmış formun ekine ikamet belgesinin eklenerek student@deu.edu.tr adresine gönderilmesi, başvuru formunun eksiksiz doldurulması, IBAN numarasının öğrencinin kendisine ait olması gerekmektedir.

 

İletişim: (0232) 412 14 13