Depremzede Öğrencilerin Öğrenim Ücreti İade İşlemleri

Yayınlanma Tarihi: 21-11-2023

17 Kasım 2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 7788 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında,

 

  1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında;
    1. Ailesi veya kendisi 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün eğitim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,
    2. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,                                          ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır.
  2. Söz konusu öğrencilerden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilir.

 

Bu itibarla, 1 inci maddenin (a) fıkrası kapsamına giren depremzede öğrencilerimize ödemiş oldukları öğrenim ücreti iade edilecektir.

 

İade işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenim ücreti iade formunun doldurulup imzalanarak pdf olarak taranmış formun ekine ikamet belgesinin eklenerek student@deu.edu.tr adresine gönderilmesi, başvuru formunun eksiksiz doldurulması, IBAN numarasının öğrencinin kendisine ait olması gerekmektedir.