Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

       Üniversitemizin ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarında öğrenim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri, Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” sonucuna veya Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen diploma ve sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak kontenjan dahilinde yapılır.

       Diğer yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen "Yurtdışından/Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavı" sonuçları kabul edilmemektedir.  

       Sadece, “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi” nin 5 inci maddesinde belirtilen başvuru koşullarını sağlayan adaylar yurt dışından öğrenci kabulü için başvuruda bulunabilirler. Yurt dışından öğrenci kabulü başvuruları http://deyos.deu.edu.tr/ adresi üzerinden online yapılır. (Kayıt tarihlerinde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adayın kaydı yapılmaz.)

       DEYÖS sonucu sadece yapıldığı yıl için geçerlidir. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav/diploma geçerlilik süreleri http://deyos.deu.edu.tr/kabul-edilen-uluslararasi-sinavlar/ adresinde belirtilmiştir.

       DEYÖS kontenjanları belirlenirken “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına kontenjan ayrılmaz.       

       Adayların tercih yapabilmesi için, DEYÖS'te 100 üzerinden Tıp Programı için en az 85, Hukuk Programı için en az 80, Mimarlık Programı ve Mühendislik Programları için en az 75, Öğretmenlik Programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı da dahil) için en az 70 ve diğer programlar için ise en az 50 puan almaları veya bu puan muadili dönüştürülmüş sınav puanına sahip olmaları gerekmektedir.

       Yerleştirme puanlarının eşit olması halinde yaşı en küçük olana öncelik verilecektir.

       Boş kalan kontenjan için ilan yapılmayacaktır. Herhangi bir bölümdeki kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer bölüm kontenjanlarına aktarılmaz.

       Özel yetenek ile öğrenci alan programlar hariç diğer programlarda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı ve diğer hususlar ilanda belirtilir.

       “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” başvuru şartları, sınav içeriği, tercih işlemleri, kayıt açıklamaları vb. konular hakkında bilgi almak ve “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi” ne ulaşmak için tıklayınız

 

Türkçe (TR)English (UK)