Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Görevler

GÖREVLER:

Öğrenci  İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin  31. maddesine göre Üniversitemizin öğrenci işlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. 

Başkanlığımız Rektörlüğümüzün bulunduğu Alsancak yerleşkesinde tahsis edilen binada hizmet vermektedir.

Görevleri arasında; eğitim - öğretime devam eden 15 Fakülte, 10 Enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 7 Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, kayıt işlemleri ile ilgili hazırlıkların yapılması, tüm kayıtlı öğrencilerin özlük bilgilerinin takibi, öğrenim ücretlerinin ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen burs ve krediler ile tüm burs işlemlerinin takibi, istatistiki verilerin hazırlanması, mezun olacak öğrencilerin Diploma ve Diploma Ekinin hazırlanması, yazılması, kimlik kartı işlemleri, Akademik Takvimin hazırlanması, Üniversitemizle ilgili yönetmelik, yönerge ve uygulama esasları ile ilgili çalışmaların takibi ve güncellenmesi, eğitim - öğretim planları ve şube sayılarının izlenmesi, fakülte/yüksekokul/bölüm/program açılması - kapatılması, Yükseköğretimde eğitimin iyileştirilmesi (Bologna süreci) kapsamında Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından alınan kararların ve Rektörlükçe uygulanması istenen işlemlerin koordinasyonu ile Üniversite Eğitim Komisyonunun sekreterya ve raportörlük işlemleri ile Senato kararlarının ilgili makamlara sunulması ile ilgili işlemler yer almaktadır.

Türkçe (TR)English (UK)