YATAY GEÇİŞ

 

       Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Yatay Geçiş Yönergesinde belirtilen şartları taşıyan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmektedir.

 

       Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler hariç, ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, yıllık öğretim yapan ön lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız

 

Yatay geçiş işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız