Home
Duties
Mission & Vision
Regulations and Directives
Educational and Examinational Regulation of Pre-Graduate and Undergraduate Degree
Postgraduate Education and Training Regulation
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Double Major Program Directive
Minor Program Directive
School of Foreign Languages Codes of Practice
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
European Union Education and Youth Programmes Erasmus Programme Student Mobility Directive
European Credit Transfer System (ECTS) Implementation Directive
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Dokuz Eylul University Admission Directive For Students From Abroad
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Academic Calender
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Diploma Enquiry
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
International Students Acceptance Examination (DEYOS)
International Students Health Insurance
Smart Card
Scholarship
Other Topics
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek-Ön Kayıt
Üniversitemiz Tavan ve Taban Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Contact Informations of Academic Units
Personnel and Contact Information

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
 
Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrencilerin belirlenmesi amacı ile yapılacakdeğerlendirme esaslarının belirlenmesidir.
Önkayıt
Madde 2 - Adayların Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü değerlendirmelerine girebilmeleri için, süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için, YGS sınavında Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen taban puanına veya daha yüksek bir puana sahip olmaları gerekir.
Ön Kayıtta İstenen Belgeler:
- Başvuru Formu
- YGS Sonuç Belgesinin Fotokopisi
- Mezuniyet Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 3 adet fotoğraf ( 4,5 x 6 cm ebadında, adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş)
-Sporcu özgeçmiş belgesi
Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
Komisyonların Oluşturulması
Madde 3 - Ön kayıt ve değerlendirmelerin yapılması için gerekli komisyonların oluşturulmasından Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Yönetimi sorumludur.
-Değerlendirme Komisyonu,
-Ön Başvuru Komisyonu,
-Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Komisyonu,
-Hukuk komisyonu
Komisyonlarda görevlendirilecek asil ve yedek üyeler, her yıl Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar biri Başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşturulur. Gerekli durumlarda her komisyonun altında görev yapabilecek alt komisyonlar oluşturulabilir.
Değerlendirmenin Yapılması
Madde 4 - Eleme ve sıralama niteliğindeki değerlendirme Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen esaslara göre yapılır. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Programı''na alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sporcu özgeçmişi puanlarının (SÖP) belirlenmesinden ibarettir. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen spor dallarında Sporcu Özgeçmişi belgelerine sahip olan adaylar, Sporcu Özgeçmişi Puan Tablosu kapsamında değerlendirmeye alınır.
Madde 5 - ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemlerde belirtilen hesaplamalar dikkate alınarak Yerleştirme Puanı hesaplanır.
Madde 6 -Adayların başarı puanları eşitliği durumunda adayın YGS sınavında aldığı puan dikkate alınır.
Madde 7 -Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu her yıl Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Madde 8 -Asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara dair kesinleşmiş listeler Yüksekokul Müdürlük makamının onayından sonra açıklanır.
Madde 9 - (Değişik:SK-29/04/2014-422/12) Asil listede ilan edilen öğrencilerin kesin kayıtları Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına uygun olarak yapılır. Kontenjan açığı olduğu takdirde bu açık yedek listeden sırasıyla doldurulur. Kayıt işlemlerinin tamamlanamaması durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir kayıt tarihi tespit edilebilir. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.
Madde 10 -Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 11-Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Türkçe (TR)English (UK)